Aron Rör & SvetsAron Ekman - Uppsalabaserad rörsvetsare


Vad jag gör:

 1. Processrörledningar med tillhörande stål- och apparatmontage inom cellulosaindustrier, raffinaderier, petrokemiska och andra kemiska industrier samt livs- och läkemedelsindustrier

 2. Rörledningar med stål- och apparatmontage i kärnkraftverk, kraft- och värmeverk samt i panncentraler

 3. Rörledningar för fjärrvärme och fjärrvärmecentraler

 4. Installationer för fjärrkylning

 5. Installationer för energi- och värmeåtervinning

 6. Installationer i depåer för olja och gas

 7. Rörledningar för högtrycksånga och kondensat

 8. Installationer för naturgas och biogas

 9. Naturgasinstallationer med ett arbetstryck över 4 bar

 10. Rörledningssystem för kylanläggningar

 11. Hydraulik- och pneumatikinstallationer


 1. Certifikat SS-EN 287-1

 2. Certifikat SS-EN 1418

 3. Svetsmetod 141 Tigsvetsning


Kontakt:

epost: info@aronsvets.se

mobil: 0733-688807